Αρχική Επικοινωνία

ΠΕΙΡΑΙΚΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΟ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αρ.ΜΑΕ 59665/02/Β/05/105

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014)

Για να κατεβάσετε τον ισολογισμό σε μορφή PDF πατήστε εδώ.
isologismos